SEMINAR IKMI DEFENSE SHOOTING U SARAJEVU

Protekli vikend 18-19. oktobra 2014.g održan je prvi seminar IKMI federacije Krav-Maga u Bosni i Hercegovini iz domena streljaštva na poligonu u Visokom. U saradnji sa ’’Streljačkim klubom Visoko’’ instruktori IKMI-a Europske Unije vodili su trening seminar praktičnog gađanja iz pištolja u trajanju od  dva dana. Konkretno IKMI federacija u EU pored taktičkog sistema samoodbrane Krav-Maga upražnjava za svoje članove i praktično streljaštvo. Naš klub koji sa navedenom federacijom ima međunarodnu razmjenu iskustava, organizovao je trening seminar za članove uz podršku ’’Streljačkog kluba Visoko’’ na čijem poligonu je i održan trening uz njihovu asistenciju i mjere sigurnosti. Konkretno na trening seminaru učesnici su bili članovi našeg kluba,te članovi IKMI federacije iz Austrije i Italije. Trening je obradio niz noviteta u praktičnom streljaštvu a shodno tome da su svi učesnici već iskusni strijelci doprinjelo je i njihovom iskustvu i novim tehnikama. Svaka veća nacija u Europi ili u svijetu ima svoje nacionalne tehnike iz domena streljaštva ,stoga je ova razmjena iskustava donijela određene edukacije koje se odnose na raznolikost tehnika koje se koriste u sportskim klubovima praktičnog streljaštva u Europi i šire a zanimljive osobama koje privatno u streljanama i poligonima ili kroz redovan trening u sportskim streljačkim klubovima praktikuju ovaj vid sporta i treninga.©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET