Kurs Krav-Maga za Oružane snage BiH


’’Krav-Maga klub samoodbrane’’pored svojih redovnih treninga koji su predvidjeni za članove kluba ima redovnu saradnju za Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH. Kako je poznato da Krav-Maga svoje porijeklo kao sistem samoodbrane vuče iz vojnih snaga Izraela ipak jos uvijek nije toliko poznata službama bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Većina operativnih službenih lica u vojsci i policiji naše države su čuli za Krav Maga ali malo njih se susrelo sa konkretnom obukom ili nekim treningom. Prvom prezentacijom tehnika u martu 2012.godine jedinice Oružanih snaga BiH su se susrele sistemom samoodbrane Krav-Maga. Prezentaciju je održao ’’Krav-Maga klub samoodbrane’’ iz Sarajeva uz saradnju sa IKMI federacijom iz EU. Oficiri i vojnici sagledavajući sadržaj prezentovanih tehnika uvidjeli su njihovu fukcionalnost i primjenjivost te organizovanjem 6.internacionalnog seminara Krav-Maga u Sarajevu bili direktni učesnici treninga Krav-Maga. Učešće na obuci uzeli su pripadnici vojne policije OS BiH i specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo iz domena goloruke vojničke borbe, rad sa taktičkom palicom i tonfom,te rad sa naoružanjem koje program Krav-Maga predvidja navedenim službama bezbjednosti. Vojnici i policajci su imali priliku da ih obučava instruktor Krav-Maga iz specijalnih zračnih NATO snaga Francuske vojske. OS BiH i ’’Krav-Maga klub samoodbrane'' iz Sarajeva će kroz buduću saradnju organizovati širi vid obuke odnosno treninga samoodbrane za vojnike i operativne jedinice kroz detaljniji i duži period treninga. Detalji obuke Krav-Maga za vojnu policiju i specijalnu jedinicu MUP-a KS na linku web stranice Ministarstva odbrane BiH 
 http://www.mod.gov.ba/OS_BIH/Aktivnosti/sportske_aktivnosti/?id=20313


©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET