Kurs Krav-Maga za zaštitare


Kao što je već poznato Krav-Maga je nastala sredinom 20. stoljeća uglavnom za potrebe službi bezbjednosti u Izraelu i kao takva vještina nastavila se razvijati u tom pravcu i danas, bez obzira što se prilagodila civilnoj upotrebi kao vještina samoodbrane dostupna svim gradjanima koji žele da je vježbaju. Kad kažemo službe bezbjednosti onda se to odnosi i na privatne zaštitarske firme kod nas i u svijetu kojih je sve više i čija dužnost se odnosi na zaštitu ljudi i imovine, prilikom čega su pripadnici ovih službi veoma izloženi riziku od raznh mogučnosti napada na njih ili najčešće na imovinu odnosno osobe koje oni osiguravaju. Internacionalni Krav Maga institut je razvio program sa širokim spektrom taktičkotehničkih operativnih radnji samoodbrane za službe koje se bave ovim poslom a koji se može prilagoditi zakonu svake države pod kojim zaštitarske službe moraju funkcionisati. Program obuke samoodbrane po principu IKMI federacije za privatne zaštitarske firme se odnosi na postupke i radnje prilikom osiguravanja VIP osoba u mirnom i opasnom okruženju, uvježbavanje raznovrsnih mogućih situacija napada prilikom osiguravanja objekata i imovine, obuka polaznika u pristupu visoko stresnoj situaciji prilikom napada, obuka u korištenju opreme ukoliko agencija za zaštitu istu posjeduje po zakonu kao što su tactical baton (službena palica ili tonfa), key defender sa paper sprejom ili bez, koristenje sredstava za vezivanje sa kontrolom osobe na tlu ili prilikom transporta i sl. ''Krav-Maga klub samoodbrane'' u Sarajevu je u prilici da uz aktivnu razmjenu iskustava sa Inernacionalnim Krav Maga institutom IKMI EU organizuje navedene vrste obuke za zaštitarske firme u BiH kroz organizovanje redovnih treninga, seminara ili kurseva sa domaćim i stranim instruktorima Krav-Maga.
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET