Krav-Maga klub samoodbrane

''Krav-Maga klub samoodbrane'' iz Sarajevu je klub borilačkih vještina u Bosni i Hercegovini koji izučava i uviježbava modernu samoodbranu i borilačke vještine a prvenstveno Krav Maga sistem samoodbrane koji je nastao u Izraelu a koji je danas koriste mnoge policijske i vojne jedinice u svijetu i koja je postala veoma popularna disciplina samoodbrane u mnogobrojnim klubovima širom svijeta.Instruktori i dio osoblja Krav Maga kluba samoodbrane datira jos od 2006.g, kada je ova popularna vještina samoodbrane iz Internacionalnog Krav Maga instituta IKMI u Italiji stigla prvi put u Sarajevo i u BiH uopšte. Instruktori Krav Maga kluba samoodbrane su certifikovani direktno od IKMI sportske federacije EU i Wingate institute iz Izraela,te imaju stalne kurseve i seminare kako u BiH tako i u zemljama Evropske unije i Izraelu. Krav Maga klub samoodbrane u Sarajevu kroz medjunarodnu razmjenu iskustava sa IKMI federacijom ujedno je i predstavništvo Internacionalnog Krav Maga instituta IKMI za područje Bosne i Hercegovine.U našem klubu se kroz redovne treninge izučava kurs Krav Mage za civile a koji sadrži i sistem obuke samoodbrane za žene i redovni trening za dječije uzraste koji je propisan posebnim programom shodno diječijem uzrastu.Pored toga klub ima redovnu saradnju sa Oružanim snagama BiH sa kojim organizuje seminare i treninge Krav-Mage a za operativne jedinice i vojnike.Sami članovi našeg kluba učesnici su mnogih prezentacija i seminara medjunarodnog i lokalnog karaktera kako u Sarajevu tako i širom BiH a neke značajnije su prezentacija Krav-Maga pitomcima Američke vojne akademije ''West Point'' Oprema našeg kluba je na zavidnom nivou i posjeduje sve moderne rekvizite za samoodbranu i udaračke discipline dovoljnim za organizovanje kolektivnih treninga.''Krav-Maga klub samoodbrane'' kroz razmjenu iskustava sa IKMI sportskom federacijom iz EU prati program treninga koji je sažet kroz stepene i pojaseve a sam program je priznat od Izraelskog ministarastva za sport ''Wingate Institute''

©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET