International Krav-Maga institute IKMI


International Krav-Maga Institute ''IKMI'' je osnovan 2000.godine u Francuskoj od strane medjunarodnih stručnjaka za Krav Maga, Kapap, operativnu i tehničku zaštitu. International Krav-Maga Institute pored Francuske i Italije prisutan je u mnogim drugim zemljama širom svijeta kao što su Njemačka, Austrija, Španija, Sjedinjene Američke države itd,a od 2006. godine i kod nas u Bosni i Hercegovini gdje održava aktivnu saradnju i razmjenu iskustava sa ''Krav-Maga klubom samoodbrane'' u Sarajevu. Predsjednik i rukovodilac IKMI-a kao federacije je gospodin.Antonio Monsellato sa sjedištem u Italiji. IKMI federacija razvija sveobuhvatni program obuke Krav-Maga namjenjen Krav-Maga klubovima, državnim institucijama koje u svom programu edukacije imaju oblast samoodbrane i bezbjednosti, te stalnim edukacijama u Izraelu razvija program obuke i kursiranja za službe bezbjednosti (policija, vojska, zaštitarske organizacije) gdje sama federacija ima veći niz iskustava sa jedinicama lokalne policije u Italiji,specijalnih jedinica Carabinieri, Francuskom policijom i armijom te Američkom ratnom mornaricom US Navy. IKMI Krav Maga federacija održava redovne seminare širom svijeta na kojima predstavlja Krav-Maga kao vještinu i najnovija dostignuća na polju samoodbrane kako za gradjane tako za službe bezbejdnosti a samoj organizaciji je dodijeljen certifikat (AMO 15 NATO) NATO saveza i UN-a (UNGM 257921) koji priznaje profesionalnost te kvalitet programa IKMI federacije i dozvoljava trening navedenim programom svih organizacionih cijelina NATO-a i UN-a u državama gdje su prisutni.

©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET