CLOSE PROTECTION KURS IKMI FEDERACIJE

U proteklom periodu a tačnije od 22.juna do 26.juna 2015. godine održan je kurs ’’Close Protection’’ IKMI federacije  na sjeveru Italije nedaleko od Milana, namjenjen samo instruktorskom kadru IKMI federacije te pripadnicima specijalnih jedinica. Kurs close protection nije bio uobičajeni kurs za osiguranje ViP osoba u mjestu i pokretu civilnog karaktera i nije obuhvatao trening osiguranja poznatih osoba koji zakonom nisu okarakterisani kao ViP osobe od državnog značaja. IKMI kurs Close Protection bio je namjenjen treningu osiguranja ViP osoba od državnog značaja pod okolnostima opasnih i ratnih zona i shodno tome je i bio namjenjen pripadnicima vojnih i specijalnih snaga te instruktorima federacije sa ciljem obučavanja istih. Program navedenog treninga na kursu koji praktikuje IKMI bio je metodski i trajao 8 do 9 sati dnevno sa teroijskim predavanjima te praktičnim uvježbavanjima i prezentacijom iskustava Francuskih vojnika iz prakse osiguranja ViP osoba u Afganistanu, Somaliji i Maliju. Oficijelni pogram IKMI identičan je programu Francuskih vojnih specijalnih snaga a ono što je važno za napomenuti da je program u skladu sa procedurama NATO. Učešće na na kursu uzelo je 10 instruktora IKMI-a, Italijanski vojnici pripadnici zračnih snaga te pripadnici Francuskih zračnih specijalnih snaga. Konkretno iz Bosne i Hercegovine učešće su uzeli 2 instuktora Saša Tomanić i Spomenko Kovačević. IKMI federacija pored programa Krav-Maga koji je u skladu sa Izraelskim državnim institutom Wingate Institute praktikuje i niz drugih programskih kurseva koje je u potpunosti prilagodila NATO programu i procedurama ukoliko se kurs tiče treninga određenih službi bezbjednosti.©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET