AUSTRIJA KRAV-MAGA SEMINAR

Prvi seminar IKMI federacije održan je od 20-22.juna 2014. godine u Beču,glavnom gradu Austrije. Seminar se održao u organizaciji ogranka federacije za Austriju na čelu sa instruktorom Spomenkom Kovačevičem i pokroviteljstvom Austrijske security kompanije K.D.S.A. Instruktori seminara bili su IKMI experti Saša Tomanić iz Sarajeva-BiH i Matteo Moreo iz Italije. Učesnici seminara imali su priliku proći kroz dva dijela seminara od kojih je prvi bio bazični i odnosio se na osnove tehnika Krav-Maga,te mnogobrojne situacione drilove i vježbe koji su za cilj imali da dovedu učesnika što je više moguće i koliko sigurnost dozvoljava približno realnoj situaciji. Drugi dio učesnici uglavnom pripadnici K.D.S.A security kompanije su imali priliku da prodju kroz osnove elemenata Izraelskog Kapap sistema koji se koristi više za trening službenih lica,odnosno tehnika samoodbrane koje za cilj imaju uvježbati službeno lice da iste tehnike u datoj situaciji iskoristi u sklopu obavljanja trenutne dužnosti. Osobe koje su učestvovale na seminaru IKMI-a uglavnom su bili Austrijski državljani,sportisti i pripadnici security kompanija,koji tokom seminara nisu krili oduševljenje vježbajuci Krav-Maga. Nekolicina članova Krav-Maga klubova iz BiH su takođe pohadjali seminar i bili veoma primjećeni od strane sportista i zaštitara iz Austrije koji su tokom razgovora istakli da nisu znali da se u Bosni i Hercegovini nalaze tako dobri vježbači Krav-Maga te da sad imaju veoma pozitivnu sliku o BiH i njenim gradjanima i zainteresovani su da posjete našu zemlju prilikom održavanja narednog seminara Krav-Maga u Sarajevu. Austrijski zaštitari odnosno pripadnici K.D.S.A kompanije imali su priliku dan prije početka seminara a u sklopu svog radnog vremena i redovne obuke sa IKMI expertom Sašom Tomanićem iz Sarajeva uvježbavati tehnike zaštite ViP osoba odnosno Close Protection, formacije i djelovanje, primjenjujući pri tome i tehnike Krav-Maga.©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET