IKMI SEMINAR TAKTIČKO PRAKTIČNOG STRELJAŠTVA U SARAJEVU

U organizaciji sportskog streljačkog kluba Visoko održat će se seminar praktičnog streljaštva sa instruktorima IKMI Krav-Maga federacije iz Evropske Unije, 18. i 19. oktobra 2014.godine. Mjesto održavanja seminara bit će Visoko odnosno poligon za streljaštvo koji koristi streljački klub Visoko prilikom redovnih treninga i okupljanja članova kluba. Seminar će obraditi niz tehnika streljaštva te mnoštvo noviteta u treningu praktičnog streljaštva. Instruktori IKMI federacije koji će kroz razmjenu iskustava sa streljačkim klubom Visoko izvoditi trening na seminaru su iskusni instruktori i dugogodišnji pripadnici vojnih i specijalnih jedinica policije u BiH i NATO-a u Evropskoj Uniji. ©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba
©2010 - 2013 All Right Reserved
KRAVMAGA.ba


Prijatelji kluba:

SPECIJALAC.NET